Technický dozor staveb

Proč najmout technický dozor ?

Především proto  aby  vaše stavba  proběhla bez problémů , bez starostí z vaší strany,  s vynaložením přiměřených finančních prostředků a k vaší plné spokojenosti.  

Činnost technického dozoru není pro stavebníka finančně náročná.

Náplní činnosti stavebního a  technického dozoru je zastupování  investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

ImageImageImage

 

Kontaktní informace

Petr Domažlický
U Zámeckého parku 925/6
Praha 4
148 00
Česká republika
IČ:
12490407
DIČ