O nás

Jsem zkušený stavební technik pracující  již čtyřicet let na stavbách bytových domů a rodinných domků. Prošel jsem si za ta léta všemi pracovními pozicemi od mistra přes stavbyvedoucího až po manažera projektů bytové výstavby a mám tedy bohaté zkušenosti s prováděním staveb, s jednáním s dodavateli i s orgány státní správy.

Prioritou při činnosti technického dozoru je pro mne zájem klienta, splnění jeho představ  a požadavků.

V případě potřeby je možné provádět činnost ve větším týmu a zajištění služby koordinátora BOZP.

Veškeré činnosti provádím za dohodnuté ceny - levně.